اصول پایه(starting), جودو (judo)

انواع ایستادن در جودو

ایستادن در جودو

به دو حالت ایستادن طبیعی شیزنتای shizentaiو ایستادن دفاعی جیگوتایJigotai می گویند

ایستادن طبیعی SHIZEN HONTAI

(۱) شیزن هونتای (Shizen Hontai) (۲) میگی شیزنتای (Migi shizentai (۳) هیداری شیزنتای (Hidari shizentai)

شیزن هونتای در حالت شیزن ،تای پاها به اندازه طول شانهها از هم فاصله میگیرند و وزن شما به طور مساوی روی پاهایتان تقسیم می.شود در این حالت دستها به طور طبیعی در طرفین بدن قرار دارند زانوها حالت طبیعی دارند و میتوانید براحتی گام بردارید.

 میگی شیزنتای پای راست حدود ۳۰ سانتیمتر جلوتر از پای چپ قرار دارد

هیداری شیزنتای پای چپ حدود ۳۰ سانتیمتر جلوتر از پای راست قرار میگیرد.


ایستادن دفاعیJigotai

Jigotai (۱) جیگو هونتای Jigo hontai) (۲) میگی جیگوتای (Migi Jigotai (۳) هیداری جیگوتای (Hidari Jigotai)

جیگو هونتای بایستید و پاهایتان را در حالی که زانوها کمی خم ،هستند به اندازه یک و نیم برابر طول شانه ها باز کنید کمر و ستون فقرات نباید خم باشد و دقت کنید که گرانیگاه و مرکز ثقل بدنتان نیز باید در وسط قرار گیرد و مانند حالت شیزن تای وزن خود را روی دوپا به طور مساوی تقسیم میکنید. این حالت «جیگو هونتای نام دارد

میگی جیگوتای پای راست حدود ۳۰ سانتیمتر از پای چپ جلوتر است

هیداری جیگوتای پای چپ حدود ۳۰ سانتیمتر از پای دیگر جلوتر قرار دارد


نکته : شما در حالتهای جیگوتای از سطح اتکا پایداری و تعادل بیشتری برخوردار هستید. لذا برای آنکه بتوانید در مقابل حمله حریف در کمترین زمان ممکن در حالت دفاعی مناسب قرار بگیرید باید در هر جلسه به صورت انفرادی یا دو نفره تمرین کنید.

در تمرین دو نفره از یک هنرآموز دارای کمربند بالاتر بخواهید با استفاده از تکنیکهای گوناگون به شما حمله ورشود تا متقابلاً بتوانید حالتهای دفاعی را تمرین و اجرا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *