اصول پایه(starting), جودو (judo)

انواع راه رفتن در جودو

راه رفتن در جودو

راه رفتن و جابه جایی به سمت ،جلو پهلو یا عقب را شین تای مینامند به طور کلی در جودو سه نوع راه رفتن داریم که در هر یک بل پاها روی تاتامی سر میخورند و نباید از روی تاتامی برداشته شوند. چرا که در این صورت شما از تعادل مطلوبی برخوردار نیستید و موقعیت مناسبی را در اختیار حریف قرار میدهید.

روشهای راه رفتن عبارت است از:

1- آیومی آشی (AYUMI ASHI) راه رفتن طبیعی و معمولی است که در آن شما با گام برداشتن متوالی به سمت جلو عقب یا هر جهت دیگر حرکت میکنید

 

2-تسوگی آشی (TSUGI ASHI) در تسوگی آشی همیشه یک پا با فاصله حدود ۱۰ سانتیمتر به دنبال پای دیگر در جهتهای گوناگون به سمت جلو عقب یا پهلو حرکت می.کند بدن در این نوع از راه رفتن در حالت شیزن هونتای است تسوگی آشی انواع گوناگون دارد و بیشتر در اجرای کاتا» به کار گرفته می شود

 

3-سوری آشی (SURI ASHI )سوری آشی که یوکوآشی هم به آن گفته میشود حرکت به سمت پهلوراست یا چپ است.

توجه جودوکای موفق کسی است که بتواند در مقابل حریف به طور طبیعی بایستد یا گام بردارد و هنگام حرکت، فنون و تکنیکها را به نحو صحیح به اجرا در آورد بدیهی است برای کسب مهارت باید تمرین اصول پایه را در هر جلسه جدی گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *